Ventilationssystem 


Ventilationsaggregat, materialleveranser samt byggnation och service för villa, kontor, industri, samt restauranger och butiker.

Vi gör totalantreprenader för alla behov.

* Butiksventilation.

* Restaurangventilation.

* Eldstadsventilation för Vedugnar till Pizzerior.

 * Villaventilation.

* Radonsaneringar för villa och grund.

* Industriventilation.

* Rökrum / Luftrenare.

Kontakta oss för kostnadsfri offert.


Kontakt: bergborrbolaget@yahoo.se  , telefon 08-41041575

 

 

 

Copyright 2005 Bygg & Markentreprenader AB