Rivningsarbeten

Vare sig rivningslov krävs eller inte gäller plan- och bygglagen och olika andra föreskrifter, t.ex. avfallslagstiftningen, för hur rivning ska utföras. Kontroll och provning ska ske i erforderlig omfattning.

Allt rivningsarbete måste ske planerat och de ska utföras aktsamt.

Kontakt: bergborrbolaget@yahoo.se  , telefon 08-41041575

 

 

 

 

 

Copyright 2005 Bygg & Markentreprenader AB