Fortsatt starkt svenskt intresse för Thailand som resmål!