Grundisolering - Grunddränering

 

 


En väldränerad och noga isolerad grund är precis det: Grunden för ett friskt & hälsosamt hus!

Har du fukt i källaren? Hus behöver dräneras om efter ca 30-35 år för att undvika allvarliga skador. Det viktiga är att snabbt ta tag i problemet när fukten upptäcks, så att det inte förvärras.

Är du orolig för din trädgård? Lugn vi har både stora och mindre lätta maskiner för att inte skada din växtmiljö.

Vi rengör grunden och klär den därefter med en skiva fuktskyddande och värmeisolerande material. Den kläs i sin tur med fiberduk för att inte hindra grunden från att andas.


Därefter sker återfyllning med dräneringssingel och befintliga massor. Nedan finner du mer detaljer om arbetet vi utför.

Ring eller maila gärna oss för personlig rådgivning och prisoffert. Vi har mångårig erfarenhet av dräneringsarbete.

 

 

Grundisolering

 

 

Ø     Grävning för grundisolering av fyra sidor av huset.

Ø     Grävning runt oljetank och jordkällare.

Ø     Uppstöttning av entrétrapp.

Ø     Montering av I pordrän, list, membran etc.

Ø     Återfyllning med singel samt befintliga massor, ej återställning av trädgården eventuella överblivna massor läggs på hög för eventuell fyllans komplettering då marken kan komma att sätta sig.

Ø     Demontering av veranda.

  

Material som används till grunddränering 

Ø     Pordrän isolering

Ø     List vädertålig

Ø     Markrör för avrinning av dagvatten.

Ø     Markduk för skydd mot vatten/fukt

Ø     Dräneringsrör för dränering av grund.

Ø     Membran

Ø     Makadam / stenkross för dränering

 

I vissa fall tillkommer stenkista / brunn, det om brunnar för dränering och dagvatten inte finns.

 

Vi offererar totalt pris för ovanstående arbeten, inklusive material och etableringskostnader etc.

 

Alla arbeten utöver offert debiteras enligt gällande prislista.

 

Leveransvillkor gällande grunddränering / grundisolering: Arbetet påbörjas efter överenskommelse

med kund och utförs enligt överenskommen tidsplan.

 

Om övrigt arbete tillkommer debiteras detta 495 kronor + moms per timme för maskin och anlägger. Endast anläggning debiteras 275 kronor per timme + moms. Om åtgärder som på förhand inte kan förutses måste utföras eller t.ex.. Stenkapning, pålning, sprängning etc. Tillkommer kostnaderna för detta. Om eventuella kablar / rör som fastighetsägaren inte informerat om påträffas ansvarar ej företaget för detta och eventuella merkostnader faller på fastighetsägaren. Betalningsvillkor 10 dagar netto. Offerters giltighetstid är 30 dagar.

 

Kontakt: bergborrbolaget@yahoo.se  , telefon 08-41041575

 

 

 

Copyright © 2005 Bygg & Markentreprenader AB